• 21 ta ko'rildi

Xato qilish mumkin...

Xato qilish mumkin, eshitdingmi?

 Haqiqatan ham bir noto'g'ri qadamdan keyin hayot tugaydi deb o'ylaysizmi?

O'zingizni eng yomoni deb o'ylamang.

 Dunyoda hamma narsani mukammal bajaradigan bironta ham odam yo'q. Har kimning o'z kamchiliklari bor...

Va siz uchun, men uchun va hatto hayoti bir qarashda biz uchun benuqson bo'lib ko'rinadiganlar uchun.

 Hozir siz o'zingizni o'rganilmagan bo'shlig'i sizni tubdan qo'rqitadigan qoya ustida turgandek his qilasiz, lekin atrofga qarang, bu erda sizning yiqilishingizni xohlaydigan hech kim yo'q.

 Xato oxiri emas.

Bu shunchaki kuchayish uchun bahona.