• 51 ta ko'rildi

Turkiston qaygʻusi

#Мулоҳаза

Алихонтўра Соғуний (1885-1976) айтган эканлар:

-Агар ўзбек ош атрофида бирлашганидек бирлашса эди, аллақачон эркли бўлган бўларди - деб.

Афсус. Лагандаги ошни олинг-олинглаганимиздек бир-биримизни қўллаб қувватлаганимизда борми?

Афсус. Лагандаги ош тугаганида ҳамфикр мақсадимиз ҳам тугайди...