• 92 ta ko'rildi

Qora oqqush" nazariyasi

"Qora oqqush" nazariyasi - juda muhim, biroq ro’y berish ehtimoli juda kam bo’lgan voqealarga aytiladi. Ularning nega va qanday ro’y berganini esa faqat ular sodir bo’lganidan keyingina izohlash mumkin. Aynan ular texnika, ilm-fan, iqtisod va madaniyat yo’nalishlaridagi o’zgarishlarning asosiy sababchilari hisoblanishadi.


Bu nazariyani muallifi amerikalik yozuvchi, treyder Nassim Taleb bo'lib, u "Qora oqqushlar" kitobda qora oqqushlar bilan qanday do’stlashishni, ularni oldindan ko’ra olishni o’rgatadi. Masalan, 2020-yilda boshlangan COVID-19 pandemiyasi ham shunday qora oqqushlardan biri. Bunga misol qilib yana 2008-yildagi inqirozni ham keltirish mumkin.