• 3787 ta ko'rildi

Психологик тест:

Расмда биринчи бўлиб нимани кўрдингиз?

100% эҳтимоллик билан тест қайси ижтимоий муҳит сиз учун қулайроқ эканлигини айтиб беради.


Портлаш портлаш.

сиз узингиз билан ёлгиз колишни, орзуларга тушишни ва хаёл килишни ёк,тирасиз. куп куникмаларингиз ва ишга масъулият билан ёндашишингизга карамай, сиз купинча узингиздан шубхаланасиз


Жуфтлик жуфтлик:

муносабатлар хакида гап кетганда, сиз жуда масъулиятли ва жиддийсиз. сизнинг якинларингиз доимо сизнинг бошингизда ва сиз улар учун хамма нарсани киласиз.


Psohologiya Psixologiya Psihologik Test