• 31 ta ko'rildi

O'lim...

•O‘lim kelib to‘satdan,😢

••Bir yigit barvaqt o‘ldi.

•••Gunohlari ko‘p ekan,

••••Qabri otashga to‘ldi.

•••••Yillar o‘tdi oradan,

••••••Yigit qiynoqda yotar.

•••••••Ko‘tarilmas azoblar,

••••••••Kundan-kun bo‘lar battar.

•••••••Ammo, bir kun qabrga,

••••••Keldi ikki farishta.

•••••Zulmat bosgan bu qabr,

••••Birdaniga YORISHDI.

•••Farishtalar dedilar.

••Bitdi qabr azobi

•Endi sizga bo‘lmagay.

••ALLOHning hech g‘azabi,

•••Bu sovg‘alar siz uchun,

••••Bo‘lsin sizga muborak.

•••••Bizlarning kelishimiz,

••••••Sizga JANNATdan darak!

•••••••Yigit dedi: Malaklar,

••••••••Sizlar shoshib qolibsiz.

•••••••Loyiqmasman sovg‘aga,

••••••Siz adashib kelibsiz.

•••••Orzularim ko‘p edi,

••••O'lib ketdim armonda.

•••Loyiqmasman sovg‘aga,

••Qilmang meni sharmanda.

•Yotaverib bir joyda,

••Ko‘nikdim-ku SABRga.

•••Olib borib beringlar

••••Uni boshqa birovga.

•••••Farishtalar dedilar:

••••••Biz qilmaymiz hech xato,

•••••••Bu sovg‘alar siz uchun,

••••••••Sizga qilingan ATO.

•••••••Jon oluvchi farishta,

••••••Joningizni olgandi.

•••••O‘sha payt beshikda,

••••Farzandingiz qolgandi.

•••Insonlarga farzandlar,

••Beriladi omonat.

•Omonatga hiyonat

••O'rtamasa diyonat.

•••Ayolingiz tarbiya,

••••Qildi yolg‘iz bolani.

•••••Farzandingiz o‘rgandi

••••••Shu bugun BISMILLAHni.

•••••••Qabringizni tark etar

••••••••Endi azob-g‘avg‘olar.

•••••••Diyonatli farzanddan

••••••Kelaverar sovg‘alar.

•••••Yaxshi qolgin ey yigit,

••••So‘zimiz rostdir ishon.

•••Farishtalar ketdilar

••Qabr bo‘ldi NURAFSHON.

•Oxiratni unutdik

••Dunyolarga berilib.

•SAVOB ishni or bilib

••GUNOH qildik kerilib.

•••BISMILLAHni o‘rganib

••••Shuncha savob bo‘lsa gar.

•••••Qancha savob bo‘larkan,

••••••QUR’ON o‘qisak agar.

•••••••DUO qiling azizlar,

••••••••Farzandlar OLIM bo‘lsin,

•••••••Ulashing bu maqolani,

••••••Boshqalar xam bilishsin...

Payg'ambarimiz haqiga o'n marta salovot ayting iltimos 

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad

Allohumma solli a'la sayyidina Muhammad