• 15 ta ko'rildi

Инсондаги майда одатлар

Атом одатлар-бу яхши одатларни хосил килиш хамда ёмонларидан халос булиш дегани

А-том

  1. Ута кичик микдордаги модда; тизимнинг энг кичик булинмайдиган кисми.
  2. Улкан кувват манбани.

Одат

Доимий равишда бажариладиган харакат, маълум вазиятга нисбатан автоматик жавоб реакцияси.