• 141 ta ko'rildi

Avogadro qonuni1811-yilda Italiyaning Turin universiteti professori Amedeo Avogadro gazlar bilan bog'liq hodisalarni o'rganish jarayonida quyidagi xulosaga keladi: "Bir xil sharoitda o'zaro teng hajmdagi turli xildagi gazlarda molekulalar soni teng bo'ladi".


Keyinchalik Niderlandiyalik olim Vant-Goff quyidagi o'xshashlikka asoslanib, ideal gaz qonunlarini suyultirilgan eritmalarga tatbiq qiladi: "Gaz bo‘sh fazoda butun hajmni egallab tarqalgani singari, eritilgan modda eritkichning butun hajmi bo‘yicha tarqaladi".


Avogadro bir mol moddada nechta atom va molekulalar boʻlishi kerakligini aniq bilmas edi. Bugun biz bilamizki, bu son 6×10²³ ga teng. Bu son Avogadro soni (yoki Avogadro doimiysi) deb ataladi va N harfi bilan belgilanadi. quyida uning formulasi: N=6,022×10²³


Mol - bu modda miqdorining oʻlchov birligi bo'lib, 1 juft, 12 dona yoki 98 ta kabi bo'ladi. Bir qutida 6, 9 yoki 12 ta tuxum boʻladi. Shunga oʻxshab, bir mol moddada ham atom va molekulalar soni har doim bir xil boʻladi.avogadro