• 23 ta ko'rildi

ATOM

ATOM

O'ta kichik miqdordagi modda, tizimning eng kichik, bo'linmaydigan qismi.

ODAT

Doimiy ravishda bajariladigan harakat: ma'lum vaziyatga nisbatan avtomatik javob reaksiyasi.