@Mysterious_life

Lola Akbarovna 16 yosh. Kelajak sohasi IT, Web-dasturchi. Mutahasisligi ingliz tili. blogpost.uz/lola_07